Trường Mầm Non 1 - 6 gửi Thư mời, Chương trình Hội Nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp năm học 2021-2022, tới Quý đại biểu, Giáo viên, Nhân viên, và Phụ huynh học sinh.

Trường Mầm Non 1 - 6 gửi Thư mời, Chương trình Hội Nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp năm học 2021-2022, tới Quý đại biểu, Giáo viên, Nhân viên, và Phụ huynh học sinh.

Chi bộ trường Mầm Non 1 - 6 gửi Thư mời, Chương trình Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp năm học 2021-2022 tới Quý đại biểu, Giáo viên, Nhân viên và Phụ huynh học sinh trên nền tảng Google Meet.