Khối MG Bé trường MN 1-6 triển khai Kế hoạch kết nối PHHS cùng tương tác dạy trẻ trong thời gian nghỉ dịch tháng 11 năm học 2021 - 2022.

Khối MG Bé trường MN 1-6 triển khai Kế hoạch kết nối PHHS cùng tương tác dạy trẻ trong thời gian nghỉ dịch tháng 11 năm học 2021 - 2022.

Khối MG Bé trường MN 1-6 đã triển khai kế hoạch kết nối PHHS cùng tương tác dạy trẻ tới PHHS và các con học sinh qua hệ thống zalo nhóm lớp. Kế hoạch đưa ra giữa các lớp không trùng nhau về thời khóa ...