Trường Mầm Non 1 - 6 tham gia tập huấn " Xây dựng bài giảng điện tử " dành cho CBQL, giáo viên, nhân viên ngành GD quận Ba Đình năm học 2021 - 2022.

Trường Mầm Non 1 - 6 tham gia tập huấn " Xây dựng bài giảng điện tử " dành cho CBQL, giáo viên, nhân viên ngành GD quận Ba Đình năm học 2021 - 2022.

Phòng GDĐT quận Ba Đình tổ chức tập huấn " Xây dựng bài giảng điện tử " dành cho CBQL, giáo viên, nhân viên ngành GD quận Ba Đình năm học 2021 - 2022 qua hình thức zoom trực tuyến. Giảng viên : Thầy ...