Giáo viên Trường Mầm Non 1 - 6 với chương trình “Tập huấn tăng cường CNTT trong quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021-2022.

Giáo viên Trường Mầm Non 1 - 6 với chương trình “Tập huấn tăng cường CNTT trong quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021-2022.

100% giáo viên trường Mầm Non 1 - 6 tham gia khoá “Tập huấn tăng cường CNTT trong quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Ba ...